2 artigo/s coa etiqueta Meupress


Erro ó xerar os RSS no web2py

Ó actualizar, non lembro desde que versión, ó xerar os RSS o meu código produce un erro, de momento para solucionalo consígoo mudando no ficheiro /gluon/serializes.py a liña:

return str(obj[key]).encode('utf-8', 'replace') if key in obj else default

por

return str(obj[key]).decode('utf-8', 'replace') if key in obj else default

Ver esta incidencia

Engadir un botón á barra do MarkItup

No meu caso uso a barra HTML.

Aquí comento como engadín un botón para por etiquetas <pre> ó final da barra de botóns.

Os ficheiros a modificar son:

/static/plugins/markitup/js/markitup/sets/html/set.js, aquí, despois de:

{name:'Encode Html special chars', className:"encodechars", replaceWith:function(markItUp) { var container = document.createElement('div'); container.appendChild(document.createTextNode(markItUp.selection)); return container.innerHTML; } }

engadín (ollo! engadín unha vírgula despois da chave do código anterior):

	 	 ,
		{name:'Pre', className:"pre", openWith:'<pre>', closeWith:'</pre>' },

/static/plugins/markitup/js/markitup/sets/html/style.css, neste engadin o texto:

.markItUp .pre a {
	background-image:url(images/pre.png);
}

Finalmente, aquí /static/plugins/markitup/js/markitup/sets/html/images/, engadín a icona pre.png