4 artigo/s coa etiqueta Libreoffice


Instalar última versión de LibreOffice no Debian Jessie

Comecei por actualizar as fontes de software cos Backports

# nano /etc/apt/sources.list

Hai varios sitios que os fornecen, elixín este:

# Backports
deb http://ftp.es.debian.org/debian jessie-backports main contrib non-free
deb-src http://ftp.es.debian.org/debian jessie-backports main contrib non-free

Gardei as modificacións (Ctrl+O Enter Ctrl+X) e actualicei a base de datos.

# apt-get update

Logo instalei a última versión de LibreOffice desde os “Backports”:

# apt-get -t jessie-backports install libreoffice

Finalmente e co obxectivo de eliminar paquetes obsoletos executei:

# apt-get upgrade

Feito!

Nalgún sitio vin que recomendaban volver a comentar os backports e facer novamente un apt-get update.

Fonte: linuxgnublog

Calcular semana do ano no LibreOffice Calc e sqlite

Deixo aquí a fórmula de Ron de Bruin para calcular a semana do ano:

Aquí póñoa sangrada para que se vexa mellor:

ENT(
	(
		B4-DATA(
			ANO(B4-
				DÍASEMANA(
					B4-1)+4);1;3)
		+
		DÍASEMANA((
			DATA(
				ANO(B4-
					DÍASEMANA(B4-1)+4);1;3))+5)
	)/7)+1

Versión fórmulas en galego para LibreOffice:

=ENT((B4-DATA(ANO(B4-DÍASEMANA(B4-1)+4);1;3)+DÍASEMANA((DATA(ANO(B4-DÍASEMANA(B4-1)+4);1;3))+5))/7)+1

Versión fórmulas en inglés para o LibreOffice:

=INT((B4-DATE(YEAR(B4-WEEKDAY(B4-1)+4);1;3)+WEEKDAY((DATE(YEAR(B4-WEEKDAY(B4-1)+4);1;3))+5))/7)+1

Agora a versión para sqlite, seguramente que se pode acurtar pero aquí vai:

WITH RECURSIVE
 cnt(x) AS (
  SELECT 
   strftime('%Y%m%d',
   date(substr("20140919",1,4) || "-" || 
   substr("20140919",5,2) || "-" || 
   substr("20140919",7,2))
   )

  UNION ALL
  SELECT
   strftime('%Y%m%d', 
   date(substr(x,1,4) || "-" || 
   substr(x,5,2) || "-" || 
   substr(x,7,2), '+1 day')
   )
  FROM cnt LIMIT 120
 )

SELECT 
x, 
cast(
 (
   (
    julianday(
     date(
      substr(x,1,4) || "-" || 
      substr(x,5,2) || "-" || 
      substr(x,7,2)
     )
    )
   -
    julianday(
     date(
      strftime('%Y',
       date(
        date(
         substr(x,1,4) || "-" || 
         substr(x,5,2) || "-" || 
         substr(x,7,2),
         '-' ||
         cast(
          strftime('%w',
           date(
           date(
            substr(x,1,4) || "-" || 
            substr(x,5,2) || "-" || 
            substr(x,7,2)
           )
           ,'-1 days')
          )
         +1 as text)
        || ' days')
       , '+4 days')
      )
      || "-" || '01' || "-" || '03')
    )
   +
    strftime('%w',
     date(
      date(
      strftime('%Y',
       date(
        date(
         substr(x,1,4) || "-" || 
         substr(x,5,2) || "-" || 
         substr(x,7,2),
         '-' ||
         cast(
          strftime('%w',
           date(
            date(
             substr(x,1,4) || "-" || 
             substr(x,5,2) || "-" || 
             substr(x,7,2)
            )
           ,'-1 days')
          )
         +1 as text)
        || ' days')
       , '+4 days')
      )
      || "-" || '01' || "-" || '03')
     , '+5 days')
    )+1
  )/7
 )+1 
as integer) as semana

FROM cnt;

A data de exemplo pode mudarse por un campo tipo data da base de datos.

Instalar libreoffice 4 en galego no debian wheezy

1. Engade os backports para o debian wheezy no teu ficheiro /etc/apt/sources.list:

deb http://ftp.debian.org/debian/ wheezy-backports main

2. Actualiza:

$ sudo apt-get update

3. Instala o libreoffice 4.0:

$ sudo apt-get -t wheezy-backports install libreoffice

4. Instala a tradución ó galego:

$ sudo apt-get -t wheezy-backports install libreoffice-l10n-gl

5. Instala a posibilidade de modificar pdf:

$ sudo apt-get -t wheezy-backports install libreoffice-pdfimport

6. Instala a icona do iniciador rápido barra de tarefas(para o meu caso que é openbox):

$ sudo apt-get -t wheezy-backports install libreoffice-gtk

7. Instala o corrector para español (o galego instálao automaticamente ó ter o sistema en galego):

$ sudo apt-get -t install myspell-es

Listo!

Fonte: scottlinux.com

Ligazóns de descarga de LibreOffice.

Deixo aquí a ligazón ó repositorio de descargas de LibreOffice (versión estable): http://download.documentfoundation.org/libreoffice/stable/ Aquí a versión portátil (para memoria USB): http://download.documentfoundation.org/libreoffice/portable/