5 artigo/s coa etiqueta Libreoffice


Substituir salto de liña por salto de parágrafo no libreoffice

No menú Atopar e substituír, premer en Outras opcións, activar as expresións regulares

En buscar poñer: [\n]

En substituír poñer: \n (sen as chaves)

Isto é útil cando pegamos texto dunha web, correo electrónico, editor de texto simple... con saltos de liña.

Instalar última versión de LibreOffice no Debian Jessie

Comecei por actualizar as fontes de software cos Backports

# nano /etc/apt/sources.list

Hai varios sitios que os fornecen, elixín este:

# Backports
deb http://ftp.es.debian.org/debian jessie-backports main contrib non-free
deb-src http://ftp.es.debian.org/debian jessie-backports main contrib non-free

Gardei as modificacións (Ctrl+O Enter Ctrl+X) e actualicei a base de datos.

# apt-get update

Logo instalei a última versión de LibreOffice desde os “Backports”:

# apt-get -t jessie-backports install libreoffice

Finalmente e co obxectivo de eliminar paquetes obsoletos executei:

# apt-get upgrade

Feito!

Nalgún sitio vin que recomendaban volver a comentar os backports e facer novamente un apt-get update.

Fonte: linuxgnublog

Calcular semana do ano no LibreOffice Calc e sqlite

Deixo aquí a fórmula de Ron de Bruin para calcular a semana do ano:

Aquí póñoa sangrada para que se vexa mellor:

ENT(
	(
		B4-DATA(
			ANO(B4-
				DÍASEMANA(
					B4-1)+4);1;3)
		+
		DÍASEMANA((
			DATA(
				ANO(B4-
					DÍASEMANA(B4-1)+4);1;3))+5)
	)/7)+1

Versión fórmulas en galego para LibreOffice:

=ENT((B4-DATA(ANO(B4-DÍASEMANA(B4-1)+4);1;3)+DÍASEMANA((DATA(ANO(B4-DÍASEMANA(B4-1)+4);1;3))+5))/7)+1

Versión fórmulas en inglés para o LibreOffice:

=INT((B4-DATE(YEAR(B4-WEEKDAY(B4-1)+4);1;3)+WEEKDAY((DATE(YEAR(B4-WEEKDAY(B4-1)+4);1;3))+5))/7)+1

Agora a versión para sqlite, seguramente que se pode acurtar pero aquí vai:

WITH RECURSIVE
 cnt(x) AS (
  SELECT 
   strftime('%Y%m%d',
   date(substr("20140919",1,4) || "-" || 
   substr("20140919",5,2) || "-" || 
   substr("20140919",7,2))
   )

  UNION ALL
  SELECT
   strftime('%Y%m%d', 
   date(substr(x,1,4) || "-" || 
   substr(x,5,2) || "-" || 
   substr(x,7,2), '+1 day')
   )
  FROM cnt LIMIT 120
 )

SELECT 
x, 
cast(
 (
   (
    julianday(
     date(
      substr(x,1,4) || "-" || 
      substr(x,5,2) || "-" || 
      substr(x,7,2)
     )
    )
   -
    julianday(
     date(
      strftime('%Y',
       date(
        date(
         substr(x,1,4) || "-" || 
         substr(x,5,2) || "-" || 
         substr(x,7,2),
         '-' ||
         cast(
          strftime('%w',
           date(
           date(
            substr(x,1,4) || "-" || 
            substr(x,5,2) || "-" || 
            substr(x,7,2)
           )
           ,'-1 days')
          )
         +1 as text)
        || ' days')
       , '+4 days')
      )
      || "-" || '01' || "-" || '03')
    )
   +
    strftime('%w',
     date(
      date(
      strftime('%Y',
       date(
        date(
         substr(x,1,4) || "-" || 
         substr(x,5,2) || "-" || 
         substr(x,7,2),
         '-' ||
         cast(
          strftime('%w',
           date(
            date(
             substr(x,1,4) || "-" || 
             substr(x,5,2) || "-" || 
             substr(x,7,2)
            )
           ,'-1 days')
          )
         +1 as text)
        || ' days')
       , '+4 days')
      )
      || "-" || '01' || "-" || '03')
     , '+5 days')
    )+1
  )/7
 )+1 
as integer) as semana

FROM cnt;

A data de exemplo pode mudarse por un campo tipo data da base de datos.

Instalar libreoffice 4 en galego no debian wheezy

1. Engade os backports para o debian wheezy no teu ficheiro /etc/apt/sources.list:

deb http://ftp.debian.org/debian/ wheezy-backports main

2. Actualiza:

$ sudo apt-get update

3. Instala o libreoffice 4.0:

$ sudo apt-get -t wheezy-backports install libreoffice

4. Instala a tradución ó galego:

$ sudo apt-get -t wheezy-backports install libreoffice-l10n-gl

5. Instala a posibilidade de modificar pdf:

$ sudo apt-get -t wheezy-backports install libreoffice-pdfimport

6. Instala a icona do iniciador rápido barra de tarefas(para o meu caso que é openbox):

$ sudo apt-get -t wheezy-backports install libreoffice-gtk

7. Instala o corrector para español (o galego instálao automaticamente ó ter o sistema en galego):

$ sudo apt-get -t install myspell-es

Listo!

Fonte: scottlinux.com

Ligazóns de descarga de LibreOffice.

Deixo aquí a ligazón ó repositorio de descargas de LibreOffice (versión estable): http://download.documentfoundation.org/libreoffice/stable/ Aquí a versión portátil (para memoria USB): http://download.documentfoundation.org/libreoffice/portable/