2 post/s with categoría Léxico


Agachemanto e pesa de man

Estes son os termos que propón un idioma preciso para o que en español se coñece como sentadilla e mancuerna.

Léxico: noiro e ribada

noiro: s.m. terreo con moita pendente á veira dunha vía de paso ou a carón dunha escavación. SIN. ribada.