3 artigo/s coa etiqueta Web


Convén usar o botón/ligazón «Ler máis» na portada dunha web?

A resposta non é un simple si ou non, vai depender de varios factores, por exemplo se buscamos clics ou amosar moitos posibles artigos, esta opción pode ser interesante.

Se os artigos non son moi extensos ou presentamos noticias máis ou menos breves penso que é mellor prescindir do seu uso, ter que saír da portada para ler o resto da noticia é incómodo, obriga a máis clics. Por unha banda hai que saír da portada e logo ó volver, hai que buscar o punto onde se estaba, se estamos ó principio da portada aínda pode vale, pero se estamos en noticias de abaixo (máis antigas) xa é máis molesto, isto dese o móbil é peor xa que adoita haber unha soa liña. Aínda así, seguro que hai a quen lle gusta...

A práctica do «Ler máis» a modo de ver o artigo completo (cousa distinta é o uso para que presente información complementaria e ligue a outras partes da web ou externas) pode empregarse para obter a máis clics do visitante, para logo contalos nas estatísticas, amosar máis anuncios...

As web de noticias poden usar o «Ler máis» para dificultar que sexan copiadas as noticias completas de xeito doado por robots para replicalas noutros sitios.

Desde o punto de vista dos buscadores, estes indexan mellor o contido da portada se está o texto completo do artigo.

Como desvantaxe está que cando se accede á páxina inicial do sitio, se hai textos moi logos en cada publicación (manuais, artigos moi extensos...) a carga pode ser pesada e lenta, neste caso pode que sexa xustificado o uso de ler máis ou facer os títulos ligables á publicación completa. Este acurtado tamén permite que o visitante vexa máis doadamente múltiples publicacións e polo tanto sexa máis posible que faga clic nalgunha.

Miña opinión é que hai que tratar de poñerse no lugar do visitante e ver en cada caso que é o que lle pode resultar máis cómodo e agradable.

Fontes:
ux.stackexchange.com
webmasters.stackexchange.com

Devasa empregando UFW en linux Debian

Deixo aquí uns pasos de como configurar a devasa no servidor Debian.

UFW é unha interface para configurar a devasa IPTables (a cal ten unha configuración máis árida).

O obxectivo é bloquear todo agás as conexións ssh e http/https

Comezo por instalar:

$ sudo apt-get install ufw

Unha vez instalado pode verse o estado das regras coa orde:

$ sudo ufw status

Inicialmente este dará como resultado: “Status: inactive”

Antes de activalo establezo as reglas para asegurarme que sempre teño permitida a conexión ssh, do contrario podería perder o acceso ó servidor.

Comezo por denetar o tráfico de entrada e permitir o de saída:

$ ufw default deny incoming
$ ufw default allow outgoing

Abro o porto para o SSH.

$ ufw allow ssh

Ollo que se teño o ssh noutro porto distinto ó 22 mellor establecelo a man, por exemplo, supoñendo que estea no 2222, quedaría así:

$ ufw allow 2222

No caso de ter mudado o porto ssh a outro porto precisarei eliminar a regra que permitía o acceso ó porto 22 (predeterminado do ssh):

$ sudo ufw delete allow ssh

Abro o porto para o servidor web:

$ ufw allow www

Abro o porto para o servidor web seguro (https):

$ ufw allow 443/tcp

No caso de ter correo podería abrir seu porto así:

$ ufw allow 25/tcp

No caso de ter MySQL, sería:

$ ufw allow 3306/tcp

Abro o porto para o protocolo ntpd:

$ ufw allow ntp

Finalmente activo a devasa:

$ ufw enable

Para ver como quedou executo:

$ ufw status verbose

O normal é que se configure automáticamente para arrarcar ó inicio, pero non está de máis asegurarse, para elo hai que acceder ó ficheiro /etc/ufw/ufw.conf e ver que a opción ENABLED está establecida a «yes» (ENABLED=yes).

Fontes: programarivm, critiantata, websecurity

Empregar wsgi en modo demo

Neste artigo explican como empregar o mod_wsgi en modo demo e cun número fixo de fíos. Polo que entendo o número fixo de fíos fai que a xestión dos mesmo sexa fixo evitando que sexa apache quen os xestione o que fará que se aforre uso de CPU.

No ficheiro do sites-enable engadín dentro do :

    WSGIDaemonProcess proba user=www-data group=www-data \
	 	 processes=2 threads=15 display-name=%{GROUP}
    WSGIProcessGroup proba
    WSGIScriptAlias /proba /home/www-data/probaweb/wsgihandler.py
    WSGIPassAuthorization On
    <Directory "/home/www-data/probaweb">
     AllowOverride None #isto non teño claro que sexa necesario
     <Files wsgihandler.py>
      Require all granted
     </Files>
    </Directory>

No ficheiro /home/www-data/probaweb/wsgihandler.py puxen:

# -*- coding: utf-8 *-*

import os, sys

sys.path.append('/home/proba/probaweb')

def application(environ, start_response):

  output = "Hello world!"
  start_response('200 OK',
          [('Content-Type',
           'text/html; charset=utf-8')])

  return output