2 post/s with categoría Meupress


MeuPress versions

20150122 - 0.0.5

Erro ó xerar os RSS no web2py

Ó actualizar, non lembro desde que versión, ó xerar os RSS o meu código produce un erro, de momento para solucionalo consígoo mudando no ficheiro /gluon/serializes.py a liña:

return str(obj[key]).encode('utf-8', 'replace') if key in obj else default

por

return str(obj[key]).decode('utf-8', 'replace') if key in obj else default

Ver esta incidencia