Reparar tema Adwaita do XFCE 4.12 (Debian 9 Stretch)

Resulta que nas caixas de texto ó querer situar o cursor entre dous determinados caracteres, a posición do cursor sitúase desprazada un carácter á dereita.

Para solucionar isto modifiquei o ficheiro do tema /usr/share/themes/Adwaita/gtk-2.0/main.rc na posición 46:

GtkEntry::inner-border = {7, 7, 4, 5}

por

GtkEntry::inner-border = {0, 0, 4, 5}

Os valores fan referencia ós bordos entre o texto {esquerda, dereita, arriba, abaixo}, o problema é que o valor do bordo á esquerda fai que o clic non coincida coa posición á que o cursor se sitúa, poñendo este tanto á dereita respecto do clic tanto como valor teña de bordo.