Firefox "Abrir o cartafol contedor" abre baobab

En inglés. Firefox "Open Containing Folder" opens baobab".

A solución a isto atopeina no bugzilla de redhat.com.

A solución pasou por modificar o ficheiro:

# nano /usr/share/applications/mimeinfo.cache

Busquei a liña onde estaba o baobab, a de abaixo, e borrei a primeira parte onde estaba o baobab, quedando así:

inode/directory=Thunar-folder-handler.desktop;... aquí pode haber algo máis.

Esta orde faino automáticamente

sudo sed -i 's/^inode.*$/inode\/directory=Thunar-folder-handler.desktop;/' /usr/share/applications/mimeinfo.cache