Segunda forma do artigo, crónica dunha morte anunciada

Xa o dicía Xesús Ferro Ruibal neste artigo de La voz de Galicia («Postergar o que está vivo»). A segunda forma do artigo desaparecerá, e así está sendo.

Por outra banda e respecto a «ó» é «ós»Hoxe xa escoitamos «ao» e «aos» mesmo en anuncios publicitarios, incluso teño visto na escrita «a o» e «a os» separado.