Extraer audio dun video desde debian

Tiña un vídeo ó cal quería extraerlle o son. Sobre todo para que me ocupase menos para elo, primeiro instalei o ffmpeg:

# apt-get install ffmpeg

Tendo en conta que o ficheiro a converter se chamaba video_a_extraer_audio.mp4, logo executei a orde:

$ ffmpeg -i video_a_extraer_audio.mp4 audio_extraido.mp3

Con isto pasoume o son ó ficheiro chamado audio_extraido.mp3 o cal puiden reproducir sen problema algún.

mysqltuner tuneando mysql/mariadb!

Instalación, como usuario root executamos:

# cd /usr/local/bin
# wget https://raw.githubusercontent.com/major/MySQLTuner-perl/master/mysqltuner.pl
# cd /usr/local/bin
# wget http://mysqltuner.pl/mysqltuner.pl
# chmod +x mysqltuner.pl

Execución:

# /usr/local/bin/mysqltuner.pl

VirtualBox 4.3.32

Despois de actualizar o Debian de Wheezy a Jessie deixaron de funcionar os controladores USB polo que non podía conectar nada ó sistema operativo convidado.

Resulta que o problema estaba en que no Jessie a versión do VirtualBox é a 4.3.32, máis as guest additions que están dispoñibles son as 4.3.18 a versión que lle corresponde non está polo menos eu no a atopei.

Buscando logrei atopar un sitio para a súa descarga, o iso está aquí:

http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.3.32/

Instaleinas e novamente volveu funcionar a detección de dispositivos USB!!

Engadir atallos para recortar e redimensionar o Mirage

Este pequeno aplicativo para ver imaxes o cal permite modificacións básicas como recortar e redimensionar non ven con atallos de serie para estas funcións.

Iso fixo que mirase de engadirllas. Resulta que é moi doado grazas a python, a miña linguaxe de programación favorita.

Para elo fun modificar ó ficheiro mirage.py:

$ sudo geany /usr/lib/python2.7/dist-packages/mirage.py

e modifiquei as liñas 355 e 356 engadindo os atallos, quedaron así:

('Crop', None, _('_Crop...'), '<Shift>X', _('Crop Image'), self.crop_image),
('Resize', None, _('R_esize...'), '<Shift>R', _('Resize Image'), self.resize_image),

Outro cambio que realicei no meu caso é (liña 3310)

crop_pixbuf, image_width, image_height = self.get_pixbuf_of_size(self.currimg_pixbuf_original, 400, self.zoom_quality)

por:

crop_pixbuf, image_width, image_height = self.get_pixbuf_of_size(self.currimg_pixbuf_original, 700, self.zoom_quality)

Instalar última versión de LibreOffice no Debian Jessie

Comecei por actualizar as fontes de software cos Backports

# nano /etc/apt/sources.list

Hai varios sitios que os fornecen, elixín este:

# Backports
deb http://ftp.es.debian.org/debian jessie-backports main contrib non-free
deb-src http://ftp.es.debian.org/debian jessie-backports main contrib non-free

Gardei as modificacións (Ctrl+O Enter Ctrl+X) e actualicei a base de datos.

# apt-get update

Logo instalei a última versión de LibreOffice desde os “Backports”:

# apt-get -t jessie-backports install libreoffice

Finalmente e co obxectivo de eliminar paquetes obsoletos executei:

# apt-get upgrade

Feito!

Nalgún sitio vin que recomendaban volver a comentar os backports e facer novamente un apt-get update.

Fonte: linuxgnublog

Como montar disco vdi (do virtualbox)

Deixo aquí esta receita.

Lista de discos duros do VirtualBox:

$ VBoxManage list hdds

Da orde de arriba obtemos o UUID:

$ VBoxManage clonehd 01dd352c-3e15-4887-9cb7-dadf0b22f64e imaxe.img -format RAW

Monta a imaxe xerada:

# cd m/media
# mkdir imaxe
# mount -o loop,offset=32256 imaxe.img /media/imaxe

Fonte: espaciolinux.com

Pasar argumentos no Bind con wxPython

Sobre isto atopei esta resposta en stackoverflow a cal me pareceu moi elegante.

A primeira proposta é facer uso de lambda, que emvolba a función e pase outro argumento non especifico de WX:

button = wx.Button(self, 10, "Default Button", (20, 20))
    self.Bind(wx.EVT_BUTTON, lambda event: self.on_click(event, 'algun_valor'), button)

def on_click(self, event, somearg):
	 pass

No caso de que sexa algo moi recorrente fai a proposta dunha función de propósito xeral:

class foo(whateverwxobject):
  def better_bind(self, type, instance, handler, *args, **kwargs):
    self.Bind(type, lambda event: handler(event, *args, **kwargs), instance)

  def __init__(self):
    self.better_bind(wx.EVT_BUTTON, b, self.on_click, 'algun_valor')

Instalar Keepassx 2.0 beta1 no Debian Jessie

Despois de ter instalado o Keepassx 2.0 alfa no Debian Wheezy, agora tocou instalar a seguinte versión do Keepassx na seguinte versión do Debian, a Jessie.

Os pasos que seguín foron: descarguei o ficheiro fonte do Keeepassx, descomprimín e fun ó cartafol descomprimido desde a consola, aí:

$ mkdir build
$ sudo apt-get install cmake build-essential qt4-qmake libgcrypt11-dev zlib1g-dev libqt4-dev checkinstall
$ cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local -DCMAKE_VERBOSE_MAKEFILE=ON -DCMAKE_BUILD_TYPE=DEBUG -DWITH_GUI_TESTS=ON
$ sudo make
$ sudo checkinstall

Neste ultimo punto doume o erro: Version Number Does Not Start With Digit

Para elo lancei novamente o

$ sudo checkinstall

e ó principio da a opción de mudar a descrición da versión, aí puxen «2.0.0-beta1» e xa compilou.

Establecer update alternatives a machete

Cando por exemplo ó configurar a alternativa para o navegador sae o seguinte erro:

$ update-alternatives --set x-www-browser /usr/firefox
update-alternatives: error: alternative /usr/firefox for x-www-browser not registered, not setting.

Isto pode ser debido a que o firefox está instalado a man en /opt. Unha solución para establecelo a man é facelo directamente en /etc/alternatives/, algo así:

$ sudo rm /etc/alternatives/x-www-browser
$ sudo ln -s /usr/firefox /etc/alternatives/x-www-browser

Fonte: shallowsky

Alternativas a Crunchbang#!

Unha vez que morreu o proxecto Crunchbang busquei alternativas. De momento as máis intersantes das que atopei foron estas:

BunsenLabs que é á que se pode acceder desde a web de crunchbang.

Nesta páxina da wikipedia que curiosamente non fala nada de BlusenLabs nomean a CrunchBang++

E hai máis, en desdelinux.net atopei a proposta de Semplice, que é unha distribución tamén baseada en Debian, algo que me gustou é que teñen versións para 32 e 64 bits e o máis interesante é que teñen versión baseada en debian estable e outra en inestable (sid).

Neste artigo de entornosgnulinux falan de TweakLinux como outro sucesor de CrunchBang.

Agora toca ir probando a ver con cal me atopo máis a gusto.

Amosando 41 a 50 de 332