Icona do xfce4-pulseaudio-plugin escura en tema escuro

Resulta que teño un tema escuro e a icona do xfce4-pulseaudio-plugin aparecía tamén escura producindo que apenas se vise.

A solución atopeina no foro do xfce.

No me u caso para xubuntu 16.04 a solución pasou por mudar o ficheiro ~/.config/gtk-3.0/gtk.css.
$ nano ~/.config/gtk-3.0/gtk.css

e engadir ao final:

.xfce4-panel .button {
  border-color: transparent;
  background-image: none;
  border-radius: 0;
  border-color: transparent;
  box-shadow: none;
  color: @panel_fg_color;

  transition: none;
}

finalmente recarguei o panel:

$ xfce4-panel -r

Mudar cor da letra do reloxo de xubuntu 16.04

Quería poñer a letra do reloxo do panel en branco, para elo abrín o ficheiro ~/.gtkrc-2.0 co editor de texto simple (geany no meu caso) e engadín ao final:

style "panel-clock-custom"
 {
 fg[NORMAL]  = "#FFFFFF"
 fg[PRELIGHT]  = "#FFFFFF"
 fg[ACTIVE]  = "#FFFFFF"
 text[NORMAL]  = "#FFFFFF"
 text[PRELIGHT]  = "#FFFFFF"
 text[ACTIVE]  = "#FFFFFF"
 }
 widget "Xfce*Panel*clock*"  style "panel-clock-custom"

Fonte: askubuntu.com

Identificación lenta na conexión ssh

Resulta que tras reinstalar o servidor a conexión ssh tardaba arredor de 40 segundos.

Fun seguindo os casos que aquí comentan, no meu caso o problema estaba no ficheiro /etc/resolv.conf, eu tiña:

domain Home
search Home
nameserver 192.168.0.1
nameserver 8.8.8.8

a solución no meu caso foi comentar a liña nameserver 192.168.0.1, quedando así:

domain Home
search Home
#nameserver 192.168.0.1
nameserver 8.8.8.8

Logo reiniciei o servidor e desapareceu o retardo de 40 segundos na identificación.

Percorrer directorios dun cartafol excluindo algúns directorios

#!/bin/bash

echo "proba";
for i in $( ls ); do
	if [ -d $i ];
	then
		if [ "$i" != "compartido" ];
		then
			echo "$i é cartafol.";
		fi
	else
		echo "$i é ficheiro";
	fi
done;

Mutiples variables nun bucle for en bash

for variables in "mazas 1" "peras 2" "pomelos 8" "kiwis 3" 
do
  set $variables
  echo $1 $2
done;

Fonte: www.linuxdevcenter.com

catfish: error: no such option: --fileman

O catfish deixoume de abrirse desde o iniciador personalizado do Thunar. O motivo foi:

catfish: error: no such option: --fileman

Este parámetro foi eliminado das opcións do catfish. A solución foi mudar o lanzador de:

catfish --fileman=thunar --hidden --path=%f

por

catfish --hidden --path=%f

GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.AccessDenied: Permission denied

Para evitar isto abrín como root o ficheiro /usr/share/polkit-1/actions/org.freedesktop.login1.policy e en:

<action id="org.freedesktop.login1.suspend">

mudei a a liña:

<allow_inactive>auth_admin_keep</allow_inactive>

por:

<allow_inactive>yes</allow_inactive>

Xubuntu 16.04

Fonte: askubuntu.com

Engadir wxpython a virtualenv

Wx non se pode instalar (polo menos de momento) desde pip nun contorna virtual de python (virtualenv). Máis dangtrinh danos unha solución para este caso.

Trátase de instalar desde apt o paquete wx, no meu caso foi:

 $ sudo apt-get install python-wxgtk3.0

E unha vez instalado faise unha ligazón simbólica á contorna virtual:

$ ln -s /usr/lib/python2.7/site-packages/wx* /home/usuario/.virtualenvs/meu-env/lib/python2.7/site-packages/

Dependendo da distribución ou versión tamén pode ser (por exemplo ubuntu 16.04 e debian stretch):

$ ln -s /usr/lib/python2.7/dist-packages/wx* /home/usuario/.virtualenvs/meu-env/lib/python2.7/site-packages/

Instalar a impresora Samsung ML1660 en Debian Jessie

Non sei porque motivo se deixou de funcionar a impresora, supoño que foi unha actualización.

A solución foi descargar o ficheiro uld_v1.00.36_00.91.tar.gz (15.4 MB) logo desde a consola situándome no cartafol onde descarguei:

$ tar xvzf uld_v1.00.36_00.91.tar.gz
$ cd uld
$ sudo ./install-printer.sh

Compilar wxformbuilder para o ubuntu 16.04

Seguindo as instrucións de README, apareceu este erro:

Linking additional-components-plugin
/usr/bin/ld: cannot find -lwx_gtk2u_media-3.0
collect2: error: ld returned 1 exit status
additional-components-plugin.make:85: recipe for target '../../../output/lib/wxformbuilder/libadditional.so' failed
make[1]: *** [../../../output/lib/wxformbuilder/libadditional.so] Error 1
Makefile:24: recipe for target 'additional-components-plugin' failed
make: *** [additional-components-plugin] Error 2

A solución foi instalar:

libwxgtk-media3.0-dev

Amosando 31 a 40 de 341