Mutiples variables nun bucle for en bash

for variables in "mazas 1" "peras 2" "pomelos 8" "kiwis 3" 
do
   set $variables
   echo $1 $2
done;

Fonte: www.linuxdevcenter.com

catfish: error: no such option: --fileman

O catfish deixoume de abrirse desde o iniciador personalizado do Thunar. O motivo foi:

catfish: error: no such option: --fileman

Este parámetro foi eliminado das opcións do catfish. A solución foi mudar o lanzador de:

catfish --fileman=thunar --hidden --path=%f

por

catfish --hidden --path=%f

GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.AccessDenied: Permission denied

Para evitar isto abrín como root o ficheiro /usr/share/polkit-1/actions/org.freedesktop.login1.policy e en:

<action id="org.freedesktop.login1.suspend">

mudei a a liña:

<allow_inactive>auth_admin_keep</allow_inactive>

por:

<allow_inactive>yes</allow_inactive>

Xubuntu 16.04

Fonte: askubuntu.com

Engadir wxpython a virtualenv

Wx non se pode instalar (polo menos de momento) desde pip nun contorna virtual de python (virtualenv). Máis dangtrinh danos unha solución para este caso.

Trátase de instalar desde apt o paquete wx, no meu caso foi:

 $ sudo apt-get install python-wxgtk3.0

E unha vez instalado faise unha ligazón simbólica á contorna virtual:

$ ln -s /usr/lib/python2.7/site-packages/wx* /home/usuario/.virtualenvs/meu-env/lib/python2.7/site-packages/

Dependendo da distribución ou versión tamén pode ser (por exemplo ubuntu 16.04 e debian stretch):

$ ln -s /usr/lib/python2.7/dist-packages/wx* /home/usuario/.virtualenvs/meu-env/lib/python2.7/site-packages/

Instalar a impresora Samsung ML1660 en Debian Jessie

Non sei porque motivo se deixou de funcionar a impresora, supoño que foi unha actualización.

A solución foi descargar o ficheiro uld_v1.00.36_00.91.tar.gz (15.4 MB) logo desde a consola situándome no cartafol onde descarguei:

$ tar xvzf uld_v1.00.36_00.91.tar.gz
$ cd uld
$ sudo ./install-printer.sh

Compilar wxformbuilder para o ubuntu 16.04

Seguindo as instrucións de README, apareceu este erro:

Linking additional-components-plugin
/usr/bin/ld: cannot find -lwx_gtk2u_media-3.0
collect2: error: ld returned 1 exit status
additional-components-plugin.make:85: recipe for target '../../../output/lib/wxformbuilder/libadditional.so' failed
make[1]: *** [../../../output/lib/wxformbuilder/libadditional.so] Error 1
Makefile:24: recipe for target 'additional-components-plugin' failed
make: *** [additional-components-plugin] Error 2

A solución foi instalar:

libwxgtk-media3.0-dev

Voltímetro (divisor) para Arduino

Deixo aquí esta ligazón, hispavila.com. Trátase dun moi bo manual de como facer un voltímetro (divisor) para CC para Arduino. Isto permite medir voltaxes superiores a 5 volts, no caso do exemplo de 0 a 55V.

Desbloquear folla en libreoffice

Descarguei unha folla xls para o cálculo de ángulos de paneis fotovoltaicos (de nergiza.com). O caso é que ó gardala en ods a folla deixaba de deixar poñer as distintas opcións indicando que as celas estaban protexidas.

Estiven buscando algún aplicativo para desbloqueala, atopei varios que di que permiten recuperar a clave para os seu desbloqueo. Non me gusta instalar este tipo de aplicativos polo que antes de comezar o proceso fixen copia do disco duro virtual, tanto en win7 como en xp par ao rematar borrar as que tiñan as instalacións e deixar as iniciais limpas. O caso é que nada funcionou, unhas cascaban, e outras invitaban a mercar a versión de pagamento.

Finalmente despois de horas, cheguei a esta páxina de askubuntu.com, onde comentan isto:

I found a very simple way to unlock a sheet (open office 1.0) but should be similar on other versions.
Change extention .ods to .zip
unzip the file in a folder.
Find the document.xml or content.xml file it contains.
Edit this xml file to find something like this:
table:name="*****" table:style-name="ta1" table:protected="true" table:protection-key="wUuUTMMJGNiaa2+yng4cFP6WeFg="
delete the two elements:
table:protected="true" table:protection-key="wUuUTMMJGNiaa2+yng4cFP6WeFg="
copy the modified document.xml in the originel zip file give back the .ods extention to that file That's done: your sheet is no longer protected!

E resulta que algo tan simple foi a solución!!

Reparar sectores defectuosos en disco duro desde linux

Para reparar os sectores defectuosos podes probar isto:

  1. Atopa o teu disco duro con lsblk.
  2. Lembra o código do disco duro, debería ser algo como /dev/sda1.
  3. Desbota o número do código obtido, se o código é /dev/sda1 o código a usar é /dev/sda.
  4. Executa esta orde: sudo badblocks /dev/sda > /home/$USER/bad-blocks
  5. Para discos de máis de 1,5 TB, executa esta orde: sudo badblocks -b 4096 /dev/sda > /home/$USER/bad-blocks
  6. Executa esta orde: sudo fsck -l bad-blocks /dev/sda

Para discos de gran tamaño, orde básica non vai, ofrece un erro como o seguinte: badblocks: Valor grande de máis para o tipo de datos definido invalid en block (5860520960): must be 32-bit value

A solución para por exemplo un disco de 6 TB sería executala engadindo o parámetro -b 4096:

# badblocks -b 4096 -v /dev/sda

É importante que o disco a revisar non teña ningunha partición montada. Ten que ter todas as particións desmontadas.

A orde a executar sería:

badblocks -s -v -n -f /dev/sdb

-s : indica que se amosará o proceso con por centos.

-v : modo verbose, o que significa que amosa os erros que vaia atopando.

-n : indica que se intentará usar un modo non destrutivo, tratará de recuperar os sectores así como a información contida neles.

-f : forza a lectura escritura nos dispositivos que estean montados. normal é que se unha partición do disco duro está montada, badblocks non a revise. Con este parámetro faría a revisión. Recoméndase desmontar todo antes de facer a revisión.

Fontes: computernewage.com, askubuntu.com

Fontes: askubuntu.com, blog.desdelinux.net.

Tradución ó galego de Framadate

Framadate é un aplicativo para facer enquisas entre os membros de grupos, por exemplo para quedadas. Algo similar a doodle (privativo), dudle, nuages...

Hoxe enviei a tradución ao galego a traveso de github. En total foron algo máis de 300 cadeas.

Amosando 31 a 40 de 337